به بهانه شعار سال هفته بهداشت روان1397: سلامت روان و سبک زندگی آگاهانه، متعهدانه و شادمانه در نوجوا

 

سلامت روان نو جوانان  

حمد و سپاس خداي محبوب را سزاست كه جواني را آفريد. كه اگر جواني نبود، زندگي به آسمان بي­ ستاره مي­مانست و باغستان بي­ گل و گياه و حيات بي­ آب و آينه(شجاعي،1391 :12).

سلام بر شما كه مشاوران و راهنمايان جوانان و نوجوانانيد، آنهايي كه ملتي و مملكتي و حتي جهاني در انتظارشان است تا با انديشه ­هاي خلاق و دست­هاي مبتكرشان، بازسازي شود.

 

پس مهيايشان كنيد و آنها را توانمندسازيد كه ساخت و ساز اجتماع ما و جهانِ ما به كمك شما و به دست هاي ايمان و انديشه شما در توانمندسازي جوانان، نياز دارد.

جواناني كه اگر به هوش باشند؛ شأن نزول آيه پيروزي خواهند بود و موفقيت سرنوشتي است كه بر پيشاني آنها رقم خورده است.

پس برما واجب است كه به آنان بگوييم  بهاروجودشان را ارزان نفروشند، بهار جواني را به كمتر از بهارجاوداني بهشت معامله نكنند چون در اين حالت، بي ­شك زيان خواهند كرد.

شعارسال بهداشت  روان

"سلامت روان و سبك زندگي آگاهانه، متعهدانه و شادمانه در نوجوانان"

سلامت روان جوانان و نوجوانان از آن جهت براي ما اهميت دارد كه آنان آينده ­سازان كشور هستند، افرادي كه در آينده­اي نه چندان دور براي كشور در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، علمي و فناوري ، بهداشت و ... تصميم گيرنده خواهند بود و اقتدار و عزت كشور به تفكر و تعقل و تدبر آنان وابسته است. پس بايد از امروز به فكر ساخت كشور با تربيت فرزنداني توانمند، آگاه، عالم به فضائل شخصيتي انسان و عامل به آن­ها باشيم؛ امّا شادي زندگاني كودكانه و نوجوانانه را از آنها نگيريم. آگاهي و تعهد منافي شادي در زندگي نيست و نبايد به خاطر تربيت علمي و اخلاقي، زندگي شادمانه را از آنها سلب كرد.  به همين مناسبت و به پاسداشت هفته سلامت روان روزشمار اين هفته كه يادآوري و تأكيديست بر فضائل منشي تقديم حضور مي گردد:

چهارشنبه-18 مهر 1397- سلامت روان و فضيلت تعالي در نوجوانان

پنجشنبه-19 مهر 1397- سلامت روان و فضيلت شجاعت در نوجوانان

جمعه-20 مهر 1397- سلامت روان و فضيلت اعتدال در نوجوانان

شنبه-21 مهر 1397- سلامت روان و فضيلت خرد در نوجوانان

يكشنبه-22 مهر 1397- سلامت روان و فضيلت عدالت در نوجوانان

دوشنبه-23 مهر 1397- سلامت روان و فضيلت انسانيت در نوجوانان

 سه شنبه-24 مهر 1397- سلامت روان و فضيلت تاب آوري در نوجوانان

 در ادامه مواردي را مرورمي كنيم تا به كمك هم راههايي را براي تأمين سلامت روان نوجوانان به صورت مؤثرتر مدنظر داشته باشيم.

جهت دریافت ادامه متن و بروشور کلیک نمایید

 


منبع این نوشته : منبع
روان ,سلامت ,نوجوانان ,فضيلت ,زندگي ,هفته ,سلامت روان ,1397 سلامت ,آگاهانه، متعهدانه